Pamięci Władysława Jasińskiego „Jędrusia” w 73. rocznicę Jego śmierci