Pielęgniarki i położne ze szpitala w Tarnobrzegu podjęły decyzje o strajku