połączone ze kwestą na rzecz schroniska w Machowie