Ryszard Lewandowski

Zaprzysiężenie radnych i wybór prezydium nowej Rady Miasta Sandomierza

Piotr Morawski
Inauguracyjna sesja Rady Miasta Sandomierza na VI kadencję samorząduodbyła się 1 grudnia 2010 roku w sandomierskim Ratuszu. Podczas obrad w głosowaniu tajnym na przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza wybrano Janusza...
Skip to content