Społeczną Szkołę Muzyczną w Sandomierzu oraz Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec w Sandomierzu