sporkania z kulturą i folklorem ameryki łacińskiej w sandomierzu