Tarnobrzeg: Rok 2018 – rokiem mjr Hieronima Dekutowskiego