Tarnobrzeg: Spotkanie dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w czwartek 24 października

Tarnobrzeg: Spotkanie dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w czwartek 24 października

NW24
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku...
Skip to content