Tarnobrzeg: Spotkanie dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w czwartek 24 października

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok (projekt programu w załączniku).

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach oraz na spotkanie, które odbędzie się 24 października 2019 r. o godz. 17.00 w sali 201 budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32.

Program spotkania:

1. Prezentacja projektu programu współpracy na 2020 rok, zasad i trybu organizacji przez Gminę Tarnobrzeg otwartych konkursów ofert na 2020 rok.
2. Dyskusja.
3. Złożenie uwag, opinii i propozycji zmian.
4. Prezentacja projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego w sprawie nowych wzorów ofert, ramowych wzorów umów i wzorów sprawozdań (proponowany dzień wejścia w życie rozporządzenia to 15 listopada 2019 r.).
5. Omówienie sposobu wypełniania formularzy ofert i sprawozdań na realizacje zadań publicznych dotowanych przez Gminę Tarnobrzeg.
6. Omówienie ramowego wzoru umów.
7. Wolne wnioski.

Przedmiotem ogłoszonych konsultacji, o których mowa powyżej, jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych na temat projektu Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Wszelkie uwagi, opinie i propozycje zmian powinny być składane w formie pisemnej, na formularzu konsultacji (wzór formularza w załączniku), oraz powinny zawierać:

1) wskazany element przedmiotu konsultacji, którego dotyczą,
2) uzasadnienie.

KONSULTACJE

Konsultacje trwają od 10 października 2019 r. do 31 października 2019 roku. Wszystkie opinie złożone poza tym terminem nie będą brane pod uwagę. Opinie, uwagi i propozycje zmiany dotyczące przedmiotu konsultacji składać można:

– pocztą elektroniczną na adres: boi@um.tarnobrzeg.pl;
– pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg;
– złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta – Sektor A, sala 1, stanowisko nr 5 Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg;
– przekazać osobiście podczas spotkania plenarnego z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 24 października 2019 r. o godz. 17.00 w sali 201 Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu.

Projekt Programu współpracy zamieszczony jest także na stronie internetowej Miasta Tarnobrzega „http://www.tarnobrzeg.pl” w zakładce Strefa NGO/Program współpracy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnobrzega oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnobrzega.

Wyniki konsultacji zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnobrzega, na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega oraz na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnobrzega, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

Załączniki dostępne są tutaj

info: UM Tarnobrzeg

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content