Tarnobrzeg: W ramach Patriotycznego Wiecu uczczono tych