Tarnobrzeg: Wystawa fotograficzna „Dolina rzeki Smarkatej”