Tragedia w Sandomierzu. Nie żyje uczestnik zimowej przeprawy morsów przez Wisłę