ustyną Uchańską-Stasiak z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnobrzegu