w jakich sytuacjach nie otrzymasz rekompensaty za szkodę