Z-ca Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie