Zdzisław Beksiński – od fotografii do fotomontażu komputerowego. Wystawa w sandomierskim zamku