„Żydowskie wycinanki” Marty Gołąb. Nowa wystawa w tarnobrzeskim muzeum