Tarnobrzeg: Rusza program rządowy „Wyprawka szkolna 2012”

Do 7 września można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników. Pomoc jest zaadresowana do najbiedniejszych rodzin, w których przychód nie przekracza 351 zł w przeliczeniu na członka rodziny. Jedynie dla rodziny uczniów klasy I szkoły podstawowej kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 504 zł. W bieżącym roku na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przez rodziców rząd przeznaczy 128 milionów złotych, o 13 mln złotych więcej niż w roku ubiegłym.

W uzasadnionych przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc może być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 351 zł.

Wnioski o zwrot pieniędzy za wyprawkę składamy w szkole dziecka, dokumenty rozpatruje dyrektor placówki, który sporządza listę uprawnionych do zasiłku.

Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu (faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, rachunku, paragonu lub oświadczenia o zakupie podręczników) lub potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu podręczników dla większej liczby uczniów do kwoty:

– 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

– 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,

– 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,

– 352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej informacji oraz wniosek do pobrania znajdziesz tutaj

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x