Czy w tarnobrzeskim magistracie doszło do nieprawidłowości? – były wiceprezydent powiadamia CBA i Urząd Wojewódzki

– W ciągu ostatnich miesięcy w Tarnobrzegu powszechne stało się łączenie działalności gospodarczej ze sprawowaniem funkcji publicznych. W części przypadków brak jest powszechnie dostępnych danych, czy łączenie to jest nadal kontynuowanie, jednak zaistniały także sytuacje w sposób rażący niezgodne z prawem i sprzyjające działaniom korupcyjnym – to fragment pisma, wysłanego przez byłego wiceprezydenta Tarnobrzega Łukasza Dybusa, do Centralnego Biuro Antykorupcyjnego, delegatura w Rzeszowie oraz do Wojewody Podkarpackiego.

W piśmie wysłanym 27.kwietnia br. Ł.Dybus prosi o wyjaśnienia ww. sytuacji w stosunku do prezydentów Grzegorza Kiełba i Wojciecha Berezowskiego, byłego likwidatora kopalni Wojciecha Wąsika i obecnego Damiana Bogdańskiego oraz radnej Haliny Mudreckiej.

Ww. pismo Ł. Dybus przesłał do naszej redakcji, dodając iż Urząd Wojewódzki wystąpił do UM w Tarnobrzegu o wyjaśnienia.

PISMO W CAŁOŚCI PREZENTUJEMY PONIŻEJ

” Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Rzeszowie

Wojewoda Podkarpacki

W ciągu ostatnich miesięcy w Tarnobrzegu powszechne stało się łączenie działalności gospodarczej ze sprawowaniem funkcji publicznych. W części przypadków brak jest powszechnie dostępnych danych, czy łączenie to jest nadal kontynuowanie, jednak zaistniały także sytuacje w sposób rażący niezgodne z prawem i sprzyjające działaniom korupcyjnym.

Na zasadzie art. 4 pkt 6 w zw. z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t. jedn. Dz.U.2006.216.1584 j.t. ze zm.) Prezydent Miasta i jego zastępca oraz osoby zarządzające gminnymi osobami prawnymi nie mogą  prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

Prezydent Miasta Tarnobrzega Grzegorz Kiełb jeszcze w kwietniu br. figurował w KRS jako prokurent w spółce Biegus Group sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy, nr KRS 0000521746. Brak jest oświadczenia, kiedy tę działalność zakończył.

Wiceprezydent Wojciech Brzezowski figuruje w KRS jako prezes jednoosobowego zarządu w spółce Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu nr KRS 0000524023.

Poprzedni likwidator gminnej spółki Kopalnia Siarki Machów S.A. w likwidacji nr KRS 0000289714, w której Gmina Tarnobrzeg jest jedynym akcjonariuszem (zatem jest to gminna osoba prawna) Wojciech Wąsik prowadził działalność gospodarczą zarówno na własny rachunek (REGON 180885830), jak i w formie spółki z o.o., w której miał 100% udziałów (spółka Biegus Group Sp. z o.o. z siedzibą Dębicy nr KRS 0000521746) – czyli w tej samej spółce, w której jako prokurent widniał Prezydent Miasta. Prezydent nie reagował na łączenie działalności gospodarczej przez powołanego przez niego likwidatora.

Obecnym likwidatorem powyższej spółki komunalnej, a zatem osobą zarządzającą gminną osobą prawną jest Damian Bogdański, który także prowadzi działalność gospodarczą (REGON 180463370).

Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Brzezowski wciąż prowadzi działalność gospodarczą, która od lipca 2014 r. jest zarejestrowana na jego żonę (nr REGON 260781668), co wynika ze stron internetowych tej firmy. I tak, na stronie głównej http://www.wb-projekt.pl/ można przeczytać: „WB Projekt istnieje na rynku budowlanym od 2012 roku. Posiadamy ponad 15 letnie doświadczenie zdobyte w innym przedsiębiorstwach oraz spółkach prawa handlowego. Działalność firmy jest związana typowo z projektowaniem na potrzeby budownictwa. Zapraszam do zapoznania się z naszymi projektami, pełną ofertą i do bezpośredniego kontaktu, mgr inż. Wojciech Brzezowski”. Zastępca Prezydenta nadal firmuje swoim nazwiskiem działalność gospodarczą prowadzoną formalnie przez Panią Brzezowską i tę działalność reklamuje. Firma żony Pana Brzezowskiego ma siedzibę w Tarnobrzegu i zajmuje się m.in. przygotowaniem dokumentacji dla uzyskania pozwoleń na budowę i innymi aspektami procesu inwestycyjnego, co do których decyzje administracyjne wydawane są przez Prezydenta Miasta. Powyższe decyzje są przygotowywane przez wydział Urzędu Miasta, który zgodnie z obowiązującą strukturą Urzędu Miasta jest nadzorowany przez Pana Brzezowskiego. Pan Brzezowski publicznie reklamuje działalność firmy. Prezydent Miasta nie reaguje na taki stan rzeczy.

Na zasadzie art. 24f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U.2013.594 ze zm.), radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził taką działalność gospodarczą jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania, a niewypełnienie tego obowiązku stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 383 ustawy Kodeks wyborczy. Tymczasem radna Halina Mudrecka prowadzi działalność gospodarczą (usługi medyczne) REGON spółki cywilnej 831223580 w budynku w przychodni na ul. 1 Maja w Tarnobrzegu, który to budynek jest własnością Gminy Tarnobrzeg. Należy podkreślić, że dla zaistnienia przesłanek z powołanego przepisu nie ma znaczenia, czy Pani radna jest stroną umowy najmu, ponieważ przepis zakazuje prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości gminnej samodzielnie bądź z innymi osobami.

Dodać należy, że w okresie bieżącej kadencji zarządzeniem Prezydenta Miasta stawka wynajmu dla Pani radnej oraz innych najemców w budynkach przychodni została zmniejszona poniżej stawek rynkowych.

Powyższe fakty zostały wynikają wyłącznie z dostępnych w Internecie rejestrów i ewidencji. Proszę o ustalenie:

– czy powyższe łączenia działalności gospodarczej z pełnieniem funkcji publicznej było lub jest zgodne z prawem,

– czy zaprzestanie działalności nastąpiło w terminach wymaganych przepisami, a jeśli nie, czy wdrożono stosowne procedury z tego wynikające,

– czy odpowiednie organy samorządowe podjęły wymagane przez prawo kroki w związku z łączeniem działalności z pełnioną funkcją,

– czy nastąpiło złamanie prawa w związku z obniżeniem przez Prezydenta stawek najmu dla jednej z grup najemców nieruchomości miejskich, wśród których jest radna wciąż prowadząca działalność gospodarczą na takiej nieruchomości i bezpośrednio zainteresowana w obniżeniu ponoszonych kosztów najmu,

– czy nastąpiło złamanie prawa w związku z prowadzeniem przez panią Brzezowską firmy zajmującej się zgodnie z wpisem na stronie internetowej m.in. przygotowywaniem dokumentacji związanej z procesem budowlanym, w którym decyzje są następnie wydawane przez wydział podległy panu Brzezowskiemu (który kilka miesięcy po objęciu funkcji zachęca do skorzystania z usług tej firmy). „

Odpowiedź magistratu na zarzuty Ł. Dybusa zamieściliśmy tutaj

Subskrybuj
Powiadom o
21 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Stach
5 lat temu

A miało być tak pięknie !!!

tbg
5 lat temu

Najprościej jest oddalić zarzuty wobec własnej osoby kierując je w kierunku innej. Proste? Proste!

greg
5 lat temu

Aż miło patrzeć jak pieski Mastalerza szczekają a on sam siedzi w ukryciu. Boi się? TCHÓRZ!

Wanda
5 lat temu

Drogi GREGU, widzę, że reprezentujesz wartości Kalego – jak Kali ukraść to dobrze, jak Kalemu – źle.
Otóż co jest w tym złego, że przedstawione zostały wątpliwości związane z zarządzaniem miastem przez Kiełba – zbójeckie prawo opozycji aby wykorzystywać i wskazywać błędy rządzących. Tak samo grali poprzednicy gdy Prezydentem był Mastalerz. Wtedy to było dobre, a teraz gdy ktoś odważy się inne zdanie i pokazuje nieprawidłowości to już jest złe?
Czego nie odniesiesz się do samych zarzutów tylko plujesz dookoła by wybielić „swojego Pana”? Trochę więcej pokory może by się przydało.

Klaudia
5 lat temu

Greg może i pluje, ale rację jednak ma. Mastalerz wypuszcza swoich jeszcze wiernych żołnierzy a sam siedzi gdzieś okopany.

Tommy
5 lat temu

Pewnie czeka na ogłoszenie wyników audytu. Dopiero potem zacznie kłapać japą.

ed
5 lat temu

BRAWO ! BRAWO! BRAWO ! Panie Ł. DYBUS.

vertigo
5 lat temu

Czy Dybus sam nie prowadził działalności przez niemal całą kadencję radnego?

Gość
5 lat temu

A może Pan Dybys wypowiada się jako przyszły kandydat na Prezydenta Tarnobrzega, zatem Mastalerz już nie musi!
A tak nawiasem mówiąc co tak uciekacie od komentarzy odnośnie meritum sprawy?

internauta
5 lat temu

Trzeba czekać na odpowiedz rzecznika um. obecna władza nieco się zagalopowała, niedoceniła opozycji która powoli zaczyna punktować. dziecinne wpadki

Tommy
5 lat temu

„A tak nawiasem mówiąc co tak uciekacie od komentarzy odnośnie meritum sprawy?” Odnośnie meritum sprawy to być może (tylko moje przypuszczenia) było tak: prezydent i vice pewnie złożyli stosowne oświadczenia woli o rezygnacji z fuch prezesa i prokurenta, a tylko przedłużające się procedury związane ze zmiana wpisów w KRS są przyczyną, że ciągle tam jeszcze figurują. Zapewne podobnie było ze stroną internetową żony viceprezydenta – wrzucili tam reklamę Brzezowskiego z czasów gdy nie był viceprezydentem i tak już sobie tam została. Likiwdator, jak w przypadku oświadczeń majątkowych, może mógł a może nie mógł itp itd, a najpewniej przepisy niejednoznaczne i wiele rozmaitych interpretacji prawnych. I tylko radna wydaje się oczywista. A że wojewoda z PO to dla radnej z PIS litości nie będzie i jak sama radna nie zrezygnuje albo jej rada miasta mandatu nie wygasi to ją zdejmie wojewoda w trybie nadzoru. Tak bym obstawiał u bukmachera. Ale to tylko takie moje hipotezy… P.S. Napuszczanie na ludzi CBA dotąd kojarzyły mi się z PISem. Widzę jednak, że PO chętnie wzięło przykład i uprzejmie donosi…

krzak
5 lat temu

mastalerzowskie pionki szczekają ale ubaw.

Gość
5 lat temu

Tommy – być może. Jednak jeżeli Panowie złożyliby stosowne dokumenty ( co powinno mieć potwierdzenie w postaci np. listu poleconego, potwierdzenia złożenia, etc. do odpowiednich organów)to jestem przekonany – obserwując wcześniejsze ich zachowania – już zwołaliby konferencje i zaprezentowali je publicznie „ogłupiając” doniesienie. A tu co? Cisza. Śmiem twierdzić, że coś jest na rzeczy.

vertigo
5 lat temu

Doniesienie pana Dybusa miało chyba przykryć to co miało być ujawnione na wczorajszej konferencji prasowej. Jak widać z wynikami audytów zapoznamy się później, kiedy już ucichnie ten pierd.

Donek
5 lat temu

He he toś Pan panie Dybus zablysnal swoją niewiedza albo dal Pan się swojemu koledze Norbusiowi wystawić do wiatru. Wystarczyło poczytać zmianę przepisówz tego roku i juz wwiedział by Pan wszystko dlaczego jest tak a nie inaczej. A tak teraz się wszyscy z Pana śmiać będą a zaczynam juz he he

Donek
5 lat temu

a jeszcze jedno piszą tak bo Norbi Dybus Niedbalowski zakładają Stowarzyszenie na Marii Curie Skłodowskiej chyba będą się wykazać przez 4 lata aby wystawićnowa oosobę do wyborów bo żal im tej codziennej królewskiej jajecznicy na boczku smazonej na śniadanie w UM

kryspin
5 lat temu

mogliby nawet armię zbawienia założyć.dwóch to polityczne trupy a donosiciel to polityczny pionek.zniknie wraz z panem co go na smyczy prowadzi.

Gość
5 lat temu

Poczekajmy do zakończenia sprawy i wydania opinii przez Wojewodę i CBA i wtedy będziemy się śmiać.
A jeszcze głośniej wtedy jak NIBY koalicjant wystawi Kalinkę na prezia – bo ponoć u koalicjanta o tym coraz głośniej!

DAE
5 lat temu
Reply to  Gość

Ameryki nie odkrywasz , bo za co koalicjant by miał obecnego prezia wystawić ? z wdzieczności, że w tych wyborach sprzątnął im zwycięstwo sprzed nosa? no way

Domek
5 lat temu

Gościu decyzja wojewody jest już

Tason
5 lat temu

Dybus szczeka a Norbert siedzi cichutko i płochliwie. Bo się czai, w razie czego to Dybus się wygłupił a nie on.

21
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x