Cesja wierzytelności – podstawowe informacje

Słowo cesja pochodzi od łacińskiego “cessio” i oznacza ustąpienie. To pojęcie najczęściej występuje w terminologii finansowej. Wbrew pozorom jest to powszechne zjawisko, pomimo tego, że dla wielu przeciętnych konsumentów nadal pozostaje kompletną zagadką. Cesja wierzytelności charakteryzuje się przekazaniem praw do wierzytelności osobie trzeciej. O czym należy pamiętać podczas jej zawierania, a także na wiele innych pytań znajdziecie odpowiedź w tym tekście.

Czym charakteryzuje się umowa cesji wierzytelności?

Cesja wierzytelności to nic innego jak umowa cywilnoprawna, której skutkiem jest zmiana osoby uprawnionej do żądania wierzytelności względem osoby zadłużonej. W umowie wyróżniamy dwie strony: cedenta, czyli dotychczasowego właściciela uprawnień oraz cesjonariusza – nowego nabywcę. Oznacza to, że po podpisaniu dokumentów potrzebnych do prawnego unormowania cesji, cedent przestaje być właścicielem długu, czyli wierzycielem. A cesjonariusz przejmuje wszystkie uprawnienia oraz obowiązki poprzedniego właściciela i staje się nowym zarządcą długu, czyli wierzycielem.

Umowa cesji musi być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności. Takie rozwiązanie jest korzystne przede wszystkim dla cedenta i cesjonariusza. Z drugiej strony przelanie na papier szczegółowych informacji z nią związanych jest korzystne ze względów prawnych. Dzięki temu w przyszłości unikniemy rozbieżności powstałych z niesprecyzowanych informacji.

Cesja wierzytelności a odsetki

W przypadku zawarcia umowy przelewu wierzytelności, nowy nabywca oprócz wszystkich związanych z tą wierzytelnością praw, przyjmuje także roszczenia o zaległe odsetki. Nabywca posiada więc także prawo zażądania spłacenia przez dłużnika odsetek za opóźnienia w zapłacie.

Przedmioty cesji

Przedmiotem umowy o przelewie wierzytelności według polskiego prawa jest każdy nadający się do obiegu element materialny. Oczywiste jest to, że w chwili podpisania dokumentów, prawo do danej rzeczy nie może przysługiwać osobie trzeciej. W niektórych przypadkach wierzyciel posiada możliwość przelania na nabywcę wierzytelności przedawnionej, o ile nie jest to zobowiązanie definiowane wadą nieważności. Zdarza się, że cesja dotyczy także wierzytelności zabezpieczonej. W tej sytuacji przelew dotyczy najczęściej tylko części konkretnego świadczenia, np. hipoteki.

Cesja a zawiadomienie dłużnika

Według polskiego prawa w przypadku cesji wierzytelności zgoda dłużnika nie jest wymagana. Uściślając, przelew zostanie dokonany nawet wtedy, gdy kredytobiorca nie wyrazi zgody na zmianę wierzyciela. Jednak warto pamiętać, że w tym przypadku na cedencie ciąży odpowiedzialność zawiadomienia dłużnika o przelewie wierzytelności na nowego nabywcę.

Dlaczego powiadomienie pożyczkobiorcy jest tak istotne? Ponieważ w tym przypadku płatnik nie posiada informacji o zmianie wierzyciela i spłaca dług poprzedniemu kredytodawcy. Taka sytuacja działa na niekorzyść nowego nabywcy. W tej sytuacji powinien on niezwłocznie zgłosić się do zbywcy w celu spłaty zadłużenia, którą w danym okresie doręczył płatnik.

Nadal niestety cesja wierzytelności jest dla większości Polaków kompletną zagadką. Podsumowując, istotą cesji jest przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią przy pomocy umowy cywilnoprawnej. Jest więc to prawnie unormowane rozwiązanie. To powszechne zjawisko finansowe obszernie omówiono w Kodeksie postępowania cywilnego (artykuły od 509 do 518).

materiał partnera
Postaw mi kawę na buycoffee.to
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Postaw mi kawę na buycoffee.to
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content