Tarnobrzeg: Konkurs o Nagrodę im. Jana Słomki

Slomka1

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu zaprasza do udziału w konkursie o nagrodę im. Jana Słomki.

Największym skarbem człowieka są dobre obyczaje.”

Jan Słomka

Reg_KonkurJ_i karta uczestn

Regulamin Powiatowego Konkursu o Nagrodę im. Jana Słomki pod Honorowym Patronatem Starosty Tarnobrzeskiego

I.ORGANIZATORZY

Organizatorami Powiatowego Konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu oraz duszpasterstwo dominikańskie i rodzina Słomków.

II. CELE KONKURSU:

 promowanie uczniów szczególnie zaangażowanych w życie szkoły, miasta i powiatu tarnobrzeskiego wyróżniających się aktywnością społeczną,

 krzewienie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań dziedzictwem kulturowym regionu,

 promowanie nauczycieli i szkół propagujących idee społeczne,

 wskazywanie na najważniejsze wartości w życiu człowieka na przykładzie życia i działalności Jana Słomki,

 motywowanie uczniów do pracy nad sobą,

 rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych.

III.WARUNKI UCZESTNICTWA

W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych z Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego. Warunkiem zgłoszenia kandydata jest przekazanie przez szkołę pisemnego uzasadnienia wniosku na specjalnym druku przygotowanym przez Kapitułę Konkursu w terminie przewidzianym w kalendarium. Uczeń ubiegający się o Nagrodę im. Jana Słomki powinien postępować zgodnie z „dobrymi obyczajami”, czyli wzorcami zachowania opracowanymi na podstawie pamiętników Jana Słomki.

DOBRE OBYCZAJE to:

 • nienaganna postawa moralna w życiu codziennym,
 • dbanie o honor i dobrą tradycję szkoły,
 • aktywny udział w obchodach świąt szkolnych i państwowych,
 • aktywna działalność na rzecz otoczenia, stanowiąca wzorzec dla rówieśników,
 • odwaga i umiejętność bronienia własnego zdania w podejmowaniu trudnych decyzji,
 • podejmowanie działań przeciwko przemocy i agresji w szkole,
 • okazywanie szacunku pracownikom szkoły,
 • poszanowanie mowy ojczystej i propagowanie „czystego języka” wśród rówieśników,
 • aktywna pomoc kolegom mających problemy w nauce,
 • zdecydowany sprzeciw dla szkodliwych nałogów (papierosy, alkohol, narkotyki) i włączanie się do prac mających wyeliminowanie ich wśród dzieci i młodzieży,
 • wrażliwość na cierpienie ludzkie (pożądana własna inicjatywa przy organizowaniu akcji charytatywnych),
 • pasja zdobywania wiedzy,
 • sympatia koleżanek i kolegów,
 • wola zmieniania świata na TAK,
 • znajomość życia i działalności Jana Słomki,
 • kierowanie się dobrymi obyczajami, wzorcami postępowania nakreślonymi przez Jana Słomkę w jego pamiętnikach.

IV.PRZEBIEG KONKURSU

Czas realizacji: luty – kwiecień 2020 roku.

Kalendarium konkursu:

 1. Luty – zapoznanie się dyrekcji szkół, nauczycieli i uczniów z Regulaminem Powiatowego

Konkursu o Nagrodę im. Jana Słomki, wybranie uczniów spełniających wymogi konkursu,

 1. Marzec – opracowanie przez wychowawców opinii (po konsultacjach z nauczycielami uczącymi oraz uczniami danej klasy) o wytypowanych przez szkołę uczniach (maks. 3),
 2. Od 9. 03 do 23. 03. 2020 r. – pisemne zgłoszenia kandydatów do Powiatowego Konkursu o

Nagrodę im. Jana Słomki przez szkołę w sekretariacie Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 2a, tel. 15 822 13 73. Zgłoszenie powinno zawierać dokładne uzasadnienie wniosku zgodnie z wymogami konkursu.

 1. Do 30. 03. 2020 r. – wytypowanie przez Kapitułę Powiatowego Konkursu o Nagrodę im. Jana

Słomki 10 najlepszych kandydatów do przesłuchań.

Uwaga! W pracach Kapituły uczestniczą nauczyciele oraz osoby wybrane przez rodzinę

Słomków.

 1. 2 kwietnia 2020 r. godz. 9.00 w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu – przesłuchania kandydatów przez Kapitułę i rozstrzygnięcie konkursu.

V.NAGRODY

Fundatorem Nagrody im. Jana Słomki jest rodzina Słomków przy wsparciu pana Artura Romana, dyrektora Szkoły Języków Obcych „WORD” w Tarnobrzegu. Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę w postaci rocznego kursu języka angielskiego w Szkole Języków Obcych „WORD” w Tarnobrzegu.

Pozostali finaliści otrzymują pamiątkowe dyplomy wykonane przez firmę MultiGraf oraz upominki ufundowane przez sponsorów: Fundację art. Ga. Mon. oraz Sklep Jubilerski „Diament”

Dyplom uznania otrzymuje także nauczyciel – opiekun oraz szkoła, którą nagrodzony uczeń reprezentuje.

Uwaga! Laureatem Nagrody im. Jana Słomki można zostać jednorazowo.

Szkoła, która została wyróżniona, przygotowuje program artystyczny na podsumowanie konkursu w następnym roku.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Szkole Podstawowej nr 10 im. J. Korczaka w Tarnobrzegu. Dnia 30 kwietnia 2020 r.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content