Jak będzie wyglądało kształcenie w szkołach od 1 września br.?

Podczas zeszłotygodniowej konferencji prasowej Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego i Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego Izabeli Kucharskiej przedstawiono zasady bezpieczeństwa przed powrotem dzieci do szkół i placówek oświatowych.

10 zasad dla ucznia, do których każdy powinien się stosować:

  1. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu
  2. Często myj ręce
  3. Nie dotykaj oczu, ust i nosa
  4. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie
  5. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela
  6. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych
  7. Spożywaj swoje jedzenie i picie
  8. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw
  9. Jeżeli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela
  10. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa na lekcjach

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA BEZPIECZNEJ SZKOŁY 2020 /województwo podkarpackie/

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny:

częste mycie rąk,

 1. unikanie dotykania oczu, nosa i ust,

 2. obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki,

 3. regularne mycie i dezynfekcja pomieszczeń szkoły.

 4. uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek, ale w miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

  WEJŚCIE/ WYJŚCIE Z PLACÓWEK

  W miarę możliwości korzystać z co najmniej dwóch wejść/ wyjść z placówki w celu sprawnej komunikacji uczniów i personelu szkoły

  Dystrybutory ze środkiem dezynfekcyjnym umieszczone przy każdym wejściu/wyjściu ze szkoły

  Kontrola osób wchodzących i wychodzących z placówki przez wyznaczonych pracowników szkoły (ograniczeni ruchu osób na terenie szkoły w tym osób postronnych)

  KLASY LEKCYJNE

  Systematyczne wietrzenie sali lekcyjnych w czasie przerw, a w razie konieczności częściej

  Systematyczna dezynfekcja powierzchni dotykowych przez wyznaczoną osobę z personelu szkoły

  W miarę możliwości:

  Zachowanie dystansu ok. 1,5 m pomiędzy stanowiskami uczniowskimi podczas prowadzenia zajęć lub rozważenie wyposażenia stanowisk uczniowskich w przyłbicę dla każdego ucznia/ nauczyciela

  Przypisanie sali lekcyjnej do jednej klasy lub określonych klas

  Częstsza dezynfekcja powierzchni dotykowych w klasopracowniach tematycznych

  Organizowanie zajęć z wychowania fizycznego na świeżym powietrzu w możliwie najdłuższym okresie czasu, stosownie do warunków atmosferycznych.

  PRZESTRZENIE WSPÓLNE

  Systematyczna dezynfekcja powierzchni dotykowych przez wyznaczoną osobę z personelu szkoły

  Podczas przerw międzylekcyjnych, przy braku możliwości zachowania dystansu ok. 1,5 m należy rozważyć stosowanie masek zarówno przez uczniów jak i personel szkoły

  Przy dużym zatłoczeniu korytarzy szkolnych podczas przerw międzylekcyjnych należy udostępnić uczniom klasy lekcyjne z jednoczesnym obowiązkiem wietrzenia pomieszczeń

  W stołówkach szkolnych zaleca się opracowanie harmonogramu zmianowego wydawania posiłków, z uwzględnieniem grup klasowych

  Obowiązkowe

  Zabezpieczenie stałej dostępności środków do utrzymania higieny osobistej w sanitariatach szkolnych,

  Środki dezynfekcyjne przy wejściu do szkoły, przed salą gimnastyczną, w ciągach komunikacyjnych oraz na świetlicy i przy wejściu do stołówki.

Rodzaje rękawiczek ochronnych – czy znasz je wszystkie?

Subskrybuj
Powiadom o
3 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
NaNa
3 lat temu

Ciekawe, kto tego będzie pilnował :))

smile
3 lat temu
Reply to  NaNa

Woźny…. 🙂 🙂 🙂

Daro
3 lat temu
Reply to  smile

Albo woźna

Postaw mi kawę na buycoffee.to
3
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content