Czym charakteryzuje się aparat lingwalny?

function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> Skip to content