dyrektor miejsko-gminnego ośrodka kultury w baranowie sandomierskim