halowe Mistrzostwa Podokręgu Sandomierz o puchar Starosty Sandomierskiego