LZPN przedstawił trzy propozycje dokończenia rozgrywek III ligi gr. IV