miejski ośrodek pomocy rodzinie w tarnobrzegu

Tarnobrzeg: MOPR realizuje program pomocy żywnościowej dla najuboższych

NW24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu  we współpracy ze Stowarzyszeniem Tarnobrzeski Bank Żywności w Tarnobrzegu uczestniczy w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2015...
Skip to content