najlepszych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gorzycach