Oświadczenie Jolanty Kociuby – Naczelnik Wydziału Edukacji