Promocji i Kultury – zapraszamy na transmisję briefingu prasowego