Pieczarki i mecz. Święto Gorzyc w niedzielę 24 czerwca