Proces Grzegorza Kiełba. Obszerne fragmenty zeznań radnego Leszka Ogorzałka