PYTAMY WPROST z dn 24 maja 2013 r. – rozmowa z Mariuszem Mazurem – prezesem TSPZ Ogród Świętego Fran