Tarnobrzeg: Miasto odstępuje od umowy na budowę obwodnicy i nakłada kary umowne