„Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli”