ul. Niepodległości i ul. Szpitalnej – ulegają zmianie trasy kursów