Za nami XXV Sesja Rady Miasta Tarnobrzega. Decyzję o losie MTVT przeniesiono na kolejną sesję

W czwartek, 10 marca, podczas XXV nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Tarnobrzega radni podjęli trzy uchwały. W planie sesji znajdowała się m.in. kwestia wyrażenia zgody na rozwiązanie Miejskiej Telewizji Tarnobrzeg „MTVT”. Jednak postanowiono sprawę tę przenieść na kolejną, marcową sesję Rady Miasta.

Pierwsza uchwała dotyczyła zmian budżetowych. W wyniku uzyskania oszczędności poprzetargowych dokonano przeniesienia planu wydatków w kwocie 25 tys., z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne. Oszczędności powstałe po rozstrzygniętych przetargach na przebudowę ul. Zamkowej w wysokości 490 tys. zł. radni przeznaczyli na przebudowę ul. Mieszka I. Ponadto dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 52 950 zł. Związane jest to z realizacją projektu „Kompetentny nauczyciel – kluczem do sukcesu szkoły”, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten ma na celu poszerzenie kompetencji nauczycieli i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem, a także poznanie systemów i metod pracy. Radni dokonali także przeniesienia 23 tys. zł. na „Zakup serwera i programu do obsługi zadania zleconego – wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i Programu Rodzina 500+”.

Kolejna uchwała dotyczyła Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega, w której dokonano zmiany wysokości wydatków na 2017 rok. Kwotę 10 234 868 zł zamieniono na 10 612 505 zł. Była ona związana z planowanymi w mieście przedsięwzięciami, które dotyczą realizacji działania „Kompetentny nauczyciel – kluczem do sukcesu szkoły”, finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Ponadto w celu umożliwienia aplikowania o dofinansowanie z funduszy unijnych, wprowadzone zostało nowe zadanie, którego celem jest wykonanie głębokiej modernizacji energetycznej oraz zastosowanie instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej. Projekt ten realizowany będzie w 2017 r., a wkład własny gminy wyniesie 364 tys. zł., przy czym przewidywana wartość całkowita projektu wyniesie blisko 2,5 mln zł. Pieniądze unijne, pochodzące z dofinansowania, zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umowy.

Ostatnia uchwała związana była z pracami pielęgnacyjnymi przy pomnikach przyrody na terenie gminy Tarnobrzeg. W mieście znajduje się bowiem 113 drzew, będących pomnikami przyrody. Wiele z nich to zabytkowe układy alejowe i szpalerowe, będące reliktami historycznej przeszłości miasta, związanej z rodem Tarnowskich. Starodrzew ten tworzy wartościowy mikroklimat, bierze też udział w wymianie powietrza. Jest także siedliskiem życia gatunków owadów, ptaków i małych ssaków. Radni uznali, że fakty te przemawiają za koniecznością zachowania drzew pomnikowych na terenie gminy w możliwie najlepszej kondycji. Aby tak się zadziało, nastąpić musi uzgodnienie zakresu prac niezbędnych do rozpoczęcia prac pielęgnacyjnych, o czym traktuje uchwała.

info: PSK/Robert Chrząstek
foto: archiwum

Jakie zabawki będą najlepsze dla rozwoju małego dziecka?

Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Głosowałem na G. Kiełba !
6 lat temu

Grzegorz Kiełb ! Sprawiedliwy ! Grzegorz Kieł ! Prezydentem !

function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content