Młodzi w Unii – o jakie dofinansowanie mogą starać się osoby młode?

W ramach funduszy europejskich osoby młode mogą starać się o różnego rodzaju formy pomocy. Poza stricte dofinansowaniami są to szkolenia, kursy, praktyki, doradztwo, przygotowywanie indywidualnego planu. Nie da się zaprzeczyć, że osoby młode, które są na początku kariery zawodowej mogą mieć dość duże problemy ze znalezieniem pracy. Wynika to z braku odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego. Działania unijne mają na celu niejako wyjście naprzeciw potrzebom osób młodych. Dzięki dotacjom na założenie firmy mogą realizować własne pomysły – często bardzo ciekawe i innowacyjne.

Formy wsparcia osób młodych

Dofinansowania unijne dla młodych osób obejmuje szereg działań w różnych obszarach. Po pierwsze osoby, które podjęły decyzję o chęci udziału w realizowanym projekcie, będą miały przygotowany tzw. indywidualny plan działania – jest to plan, który będzie zawierał kolejne kroki podejmowane w celu poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy. Wśród takich działań mogą znaleźć się doradztwo zawodowe, szkolenia, studia podyplomowe. Ponadto na dodatkowe wsparcie mogą liczyć osoby, które znalazły zatrudnienie w innej miejscowości – w takim przypadku mogą ubiegać się o udzielenie dofinansowania kosztów dojazdu lub przeprowadzki. Osoby niepełnosprawne mogą wnioskować także o zatrudnienie asystenta. Wskazane powyżej formy pomocy to nie jedyne działania podejmowane na rzecz osób młodych. Bardzo ciekawą inicjatywą są programy wspierające przedsiębiorczość, w ramach których można starać się o uzyskanie środków na otworzenie własnej firmy.

Środki na otwarcie działalności gospodarczej

Środki unijne to szeroki wachlarz możliwości rozwoju dla osób młodych. W ramach działających programów osoby, które nie ukończyły 30 roku życia mogą starać się o dotację na otworzenie własnej firmy w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Beneficjentami dofinansowania mogą zostać osoby, które nie uczą się i nie pracują. Wsparcie obejmuje następujące obszary:

  • środki na utworzenie przedsiębiorstwa (obecnie kwota dofinansowania nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, co daje około 23 tysięcy złotych),
  • szkolenia, doradztwo, wprowadzenie beneficjenta w tajniki prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • tzw. wsparcie pomostowe – są to środki przekazywane w pierwszych okresach po rozpoczęciu działalności na pokrycie kosztów stałych.

Poza wskazaną dotacją młode osoby mogą starać się również o pożyczkę w ramach programu:

  • Banku Gospodarstwa Krajowego „Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie”,
  • STARTER,
  • Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia mogą skorzystać z usług doświadczonych firm np. Krajowego Centrum Funduszy Europejskich. Specjaliści pomogą w doborze odpowiedniego programu, napisaniu wniosku, rozliczeniu projektu.

materiał partnera