Skarga mieszkańca na prezydenta w sprawie nawierzchni dróg rowerowych uznana za bezzasadną

Tarnobrzescy radni jednogłośnie za bezzasadną uznali skargę mieszkańca na prezydenta miasta, dotyczącą nie dostosowania nawierzchni ciągów kostkowych na ulicach: Sienkiewicza, Sikorskiego, Kwiatkowskiego, oznakowanych jako drogi dla pieszych i rowerów (znak nakazu C-13/16 z kreską poziomą), w zakresie warstw ścieralnych z kostek brukowych fazowanych, do organizacji ruchu na wskazanych ciągach, lub na odwrót.

Jak czytamy w uchwale cyt:

Skarżący zarzuca Prezydentowi, że wskazane ciągi zostały przebudowane na przeważającej długości z podziałem na dwie części: ścieżkę rowerową z warstwą ścieralną z kostki brukowej niefazowanej barwy czerwonej oraz przylegający do ścieżki chodnik z warstwą ścieralną z kostki brukowej fazowanej barwy szarej. Na krótkich odcinkach występuje inna budowa wskazanych ciągów. W poprzedniej kadencji samorządu zmieniono pierwotną organizację ruchu na wskazanych ciągach, wyznaczając na nich drogi dla pieszych i rowerów obejmujące całe szerokości tych ciągów. Obecnie organizacja ruchu na wskazanych ciągach i ich budowa są sprzeczne ze sobą, przez co ruch rowerów jest wprowadzony również na nawierzchnie tych ciągów z warstwami ścieralnymi z kostek fazowanych. Nawierzchnie z warstwami ścieralnymi z kostek fazowanych nie są przystosowane do ruchu rowerów. Świadczą o tym różne opracowania, w tym rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wytyczne WR-D-63.

Zdaniem skarżącego w obecnej kadencji samorządu nie są budowane na drogach publicznych w Tarnobrzegu nawierzchnie dróg dla pieszych i rowerów z warstwami ścieralnymi z kostek fazowanych, a wyłącznie z kostek niefazowanych„.

Członkowi Komisji  Skarg Wniosków i Petycji uznali skargę za bezzasadną, rekomendując radzie miasta jej odrzucenie. Jak czytamy w uzasadnienieniu stanowiska komisji cyt:

Wzorce i Standardy obowiązujące od dnia 18.07.2022 tj. WR-D-63, zgodnie z art. 17 ust 4 ustawy o drogach publicznych przeznaczone do dobrowolnego stosowania, dotyczącą projektowania nowej infrastruktury. O tym, jakie konstrukcje będą gwarantowały bezpieczeństwo użytkownikom decyduje projektant drogi. Zalecenia do projektowania dróg dla rowerów w technologii asfaltowej nie są dokumentem, który zobowiązuje zarządcę dróg do przeprowadzenia przebudowy dobrze funkcjonującej istniejącej infrastruktury. Ponadto pod drogami dla pieszych i rowerów wzdłuż ulic Sikorskiego, Sienkiewicza oraz ul. Kwiatkowskiego zlokalizowana jest infrastruktura techniczna do której konstrukcja z prefabrykatów betonowych umożliwia łatwy dostęp. Drogi dla pieszych i rowerów zlokalizowane wzdłuż ulic Sienkiewicza i Sikorskiego oraz ul. Kwiatkowskiego zaprojektowane były w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr.43.poz.430). Przepisy techniczno – budowlane dotyczące dróg publicznych w ostatnim dziesięcioleciu wielokrotnie były aktualizowane. W wyniku powyższych aktualizacji po oddaniu do użytkowania powyższych dróg nastąpiła zmiana ich pierwotnej organizacji ruchu. Obowiązujące przepisy techniczno – budowlane ( tj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych Dz. U. 2022 poz. 1518) nie narzucają jednak wymagań dla konstrukcji dróg dla pieszych i rowerów. Wykonane drogi dla pieszych i rowerów zlokalizowane w pasie dróg publicznych podlegają corocznym przeglądom i są utrzymywane zgodnie z ustawą o drogach publicznych. Zgodnie z protokołami z przeglądów okresowej kontroli rocznej z dnia 27.12.2022r. nie ma uwag co do ich stanu technicznego. W związku z powyższym sama wymiana nawierzchni w celu ujednolicenia konstrukcji jest nieuzasadniona ekonomicznie. Jednocześnie informujemy, że zarządca drogi na bieżąco śledzi oraz zapoznaje się z nowo ukazującymi się przepisami oraz wytycznymi oraz zapewnia, że nowe planowane inwestycję będą projektowane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz wytyczne„.714-skarga-z-2804_2252285-2

Za uznaniem skargi za bezzasadną głosowało 17 radnych, głosu nie oddali B.Bajorski, A. Biernat, M. Łagowska-Cebula i D. Szwagierczak.

Subskrybuj
Powiadom o
36 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Five
1 rok temu

Cyrk po tarnobrzesku. Jest dużo racji w tym co pisze skarżący. A odpowiedzialnych za zrobienie takiego kuriozum jak zwykle nie ma. Ostatecznie powołuje się na brak pieniędzy i wątek zamiata pod dywan. Dziś mamy tak, że z rowerzysty robi się wroga wszystkich. Święta krowa ma pierszeństwo na tym tworze nazywanym „ciągiem pieszo-rowerowym” . Sporo osób już nie ma zielonego pojęcia po, której stronie ma chodzić. Ale urzędasy jeżdżą sobie samochodami także wszystko jest niby cacy.

Pytanie
1 rok temu
Reply to  Five

Wymienione ulice nie są wszędzie przystosowane do ruchu rowerowego i do hulajnóg ale policja mało co karze mandatami a zdarzają się takie przypadki a straż miejska zamiast ułatwić organizacje ruchu to ja utrudnia czyli spółki podpisane maja umowy z um to jest nic nie warte z pracownikami um

Mieszkaniec
1 rok temu
Reply to  Five

Dlaczego tylko osiedle Sobów nie ma połączenia chodnikiem z miastem. Panie radny Sobowa przypominam chodnik ten był ujęty w budżecie obywatelskim który przeszedł , ale chodnik został wykonany tylko do stacji kolejowej ponieważ będzie nowa droga i po wykonaniu jej miał być dokończony, pytam kiedy . Ale pana radnego interesują tylko sarenki na obwodnicy , bo po ciemku przez drogę przełażą.

Tak se myśle:
1 rok temu
Reply to  Mieszkaniec

Osiedle Sobów powinno być połączone z Tarnobrzegiem, ale ciągiem pieszym i rowerowym (oddzielnymi), gdzie ciąg rowerowy powinien być wykonany z asfaltu. Dobrze by było, coby i ten pieszy tez był wykonany z asfaltu. Marzenia nic nie kosztują :-).
Miasto zaczęło budowę takiego ciągu od strony torów kolejowych i wykonano go z kostki, zgodnie z tradycjami tarnobrzeskimi i w celu utrudnienia rowerzystom jazdy. Oto cały Tarnobrzeg. Jeśli dalej maja tak czynić to lepiej zrezygnować z budowy tej części ciągu dla rowerów.

Wstyd
1 rok temu

Takich mamy radnych mieszkańcy Tarnobrzegu
Uznać słuszności mieszkamca za bezzasadny wniosek i jeszcze go tak nieudolnie to tylko u nas.
Kto ten wniosek opiniował pod względem prawnym.
Sprawa wygląda tak.
Uwagi i wniosek uzasadniony.Mozna tylko zastanowić się czy to nie zagraża bezpieczeństwu i poprawić jak będzie remont .
Po co te przeglądy jak nic się nie poprawia.
Kto odpowiada za ten odpowiedź mieszkańcy chcą wiedzieć.
Udzielać odmownej odpowiedzi też trzeba umieć
Warto się bad tym zastanowić.
W tej kadencji nikt nie ma racji nawet jak ona jest oczywista.
Tak to orezydent wsłuchuje się w głos mieszkańców
Brawo Najwyższe Kierownictwo.
Niedługo będą pisać Najwyżsi i Nieomylni.

Lech
1 rok temu
Reply to  Wstyd

Une nie jeżdżą rowerami tylko furami na czterech kołach. O takich to dbają bo jak ancfalcik był nie poprawny na al. Warszawskiej to było podniesione larum, że tarka, że ciężko się autkiem jedzie. Jak widać na „załączonym obrazku” (ten temat) nikogo nie interesuje w jakich warunkach, na jakiej drodze rowerowej/ scieżce porusza się rowerzysta.

Lech
1 rok temu

Dziwne by było, gdyby urząd spełniał życzenia ludu pracującego i niepracującego wsi Tarnobrzeg. ONI spełniają tylko swoje życzenia, mają swoje wizje, a jakie uśmiechnięte buźki po ich realizacji :-))).

rowerowy
1 rok temu

Mogę tylko powtórzyć. Autor skargi postulował dostosowanie nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych do organizacji ruchu na nich lub na odwrót. Rezygnacji z tego „na odwrót” nie wytłumaczono w uzasadnieniu uchwały. A przecież prawnie nic nie stoi na przeszkodzie żeby przywrócić oznakowanie ciągów dzielące je na pas pieszy i pas rowerowy. Na 11 Listopada ścieżka przylega do chodnika i jakoś ciąg jest oznaczony jako rozdzielny, co widać na zdjęciu. Byłoby to wielokrotnie tańsze niż przebudowa ciągów. A kiedy urząd obejmie prezydent, który będzie chciał wziąć się za ciągi pieszo-rowerowe w mieście, to zostaną one przebudowane i oznaczone jak należy. Obecny jak i obecni radni do tego nie doprowadzą. Pieniądze są, ale środki budżetowe idą w pierwszej kolejności na wydatki związane z wieloma pracownikami miejskimi, pseudo-obwodnicą i pseudo-kurortem.

20230526_224356-1685134139.045.png
Odp
1 rok temu
Reply to  rowerowy

Ale tam nie ma miejsca aby zrobić dwa kolory kostki brukowej a po drugie są montowane nowe lampy która wygrała przetarg na remontu dróg w tbg/u

rowerowy
1 rok temu
Reply to  Odp

Tam czyli gdzie? Napisz zrozumiale o co dokładnie ci chodzi, bo po twoim powyższym komentarzu nie idzie zrozumieć.

Odp
1 rok temu
Reply to  rowerowy

Sa wymienione ulice i wiadomo na których nie ma szans aby chodniki byly 2 funkcyjne w tym miescie

rowerowy
1 rok temu
Reply to  Odp

Czyli chodzi ci o Sikorskiego, Sienkiewicza i Kwiatkowskiego. W takim razie nie mam pojęcia jak mogłeś nie zauważyć na tych ulicach ciągów pieszo-rowerowych składających się z przylegających do siebie pasów z kostki czerwonej i z kostki szarej. Może dojrzysz na zdjęciu z Kwiatkowskiego wrzuconym kiedyś przez Kostkobrzega.

img-1647020711.6185.jpg
Tak se myśle:
1 rok temu
Reply to  rowerowy

Na powyższej foci widać te żółte, poprzeczne płyty wstrząsowe. Nie wszędzie są stosowane na ciągach pieszo-rowerowych. Jak widać na niektórych skrzyżowaniach można je nie stosować i lepiej, bez wstrząsów jechać rowerem. Od kogo i od czego to zależy, że w jednym miejscu je zamontują, a w innych miejscach nie. Zna ktoś odpowiedź?

rowerowy
1 rok temu
Reply to  Tak se myśle:

Według oficjalnego stanowiska urzędu od projektanta.

Five
1 rok temu
Reply to  rowerowy

Nie wiem czy tu sprawa się nie rozchodzi o szerokości minimalne aby móc tak jak choćby na 11 Listopada wyznaczyć osobny pas jakoś ścieżkę rowerową i osobno na chodnik dla pieszych. Kiedyś tak to argumentowała ówczesna naczelniczka, że jest „owy” mieszkaniec Tbg co sprawę jeszcze przed „połączeniem” w ciąg pieszo rowerowy zgłaszał do nadzoru w RZ. … ale nie wiem sam sprawy nie badałem.

rowerowy
1 rok temu
Reply to  Five

Masz przykład z 11 Listopada – jest oznaczenie ciągu jako rozdzielny, czy nie? Ale skoro to cię nie przekonuje, to policz sobie na ile kostek są szerokie poszczególne czerwone pasy, zmierz albo sprawdź w necie szerokość jednej kostki tego samego rodzaju tak samo obróconej, przemnóż przez liczbę kostek i porównaj z minimalnymi szerokościami ścieżek rowerowych, tj. 1,5 m dla jednokierunkowej i 2,0 m dla dwukierunkowej. Mi wyszło, że czerwone pasy na Sikorskiego i Sienkiewicza mają ok. 1,6 m szerokości, a na Kwiatkowskiego 2,0 m, czyli na pierwszych dwóch ulicach mogą pełnić funkcję jednokierunkowych dróg rowerowych, a na ostatniej dwukierunkowej.

Tak se myśle:
1 rok temu
Reply to  rowerowy

W Tarnobrzegu obowiązuje zasada „każdy…zbój, na swój strój”.

rowerowy
1 rok temu
Reply to  Tak se myśle:

Tarnobrzeg to stan umysłu wywołany wyparciem i podtrzymywany manipulacją.

Lech
1 rok temu
Reply to  rowerowy

Dokąd nic się nie stanie, rowerzysta nie potrąci pieszego na ciągu łączonym pieszo-rowerkowym, dotąd jest OK.
Kiedy rowerzysta potrąci pieszego, to wtedy dociekać będą którą stroną ścieżki rowerowej jechał czy powinien jechać rowerzysta. Wtedy może byc kłopot.

Te ciągi pieszo rowerowe to jeden wielki galimatias w Tarnobrzegu w kwestii poruszania się po nich. Na jednych są rzeczywiście namalowane znaki tak, że taki ciąg jest jeden łączony dla pieszego i dla rowerzysty. W tym przypadku przepisy nakazują poruszanie się rowerzyście prawa stroną ciągu. Nierzadko musi tak jechać po kostce rowerowej bo wcześniej taki ciąg był podzielony i w tym miejscy był ciągiem dla pieszego. No, ale to jest Tarnobrzeg, podobno city, gdzie są też rozdzielone ciąg pieszy i ciąg rowerowy znakami poziomymi , mimo, że są fizycznie (np.pasem zieleni) nierozdzielone. Tak jest np. obok budynku sundu i prokuratury.

rowerowy
1 rok temu
Reply to  Lech

Cóż, byliśmy, jesteśmy i jeszcze przez jakiś czas będziemy miastem chodników rowerowych.

Tamara
1 rok temu

Więcej takich IDIOTYZMOW jest w tbg ! Na ul Sikorskiego koło stacji benzynowej kończy się ścieżka rowerowa
A na jezdni jest zakaz jazdy rowerami
Czy ktos mi wytłumaczy co mam zrobić jadąc tam rowerem???!!!
Jazda po chodniku to 300 zł mandatu

obywatel
1 rok temu
Reply to  Tamara

Zawrócić lub zsiąść z rowera i go przeprowadzić do pojawienia się znaku umożliwiający jazdę rowerem !!!

Olga
1 rok temu
Reply to  obywatel

Czyli do ścieżki rowerowej koło biedronki na dzikowie chyba z 2 km

Łysy
1 rok temu
Reply to  Olga

Spacer wyjdzie wam na zdrowie i tyłki wam schudną

Tak se myśle:
1 rok temu
Reply to  Łysy

A tobie odrosną włosy… na doopie :-). Więcej ruchu to polepszone krążenie krwi i też w doopci 🙂

obywatel
1 rok temu
Reply to  Olga

Trzeba sobie radzić samemu skoro urzędasy utrudniają ???

A tak na poważnie – takich dziwactw w Tbg jest sporo , oj sporo ???

Ciekawa teoria o mandacie za jazdę po chodniku ??
Gdzie w Tbg ???
Na Wyspiańskiego zapierd??? rowerzyści po chodniku i jeszcze dzwonią na przechodniów jakby byli na rowerostradzie i CO ???

Wera
1 rok temu
Reply to  obywatel

Na Dekutowskiego to samo. Na chodnikach więcej rowerów i hulajnóg niż pieszych. I jeszcze pędzą jaj szaleni i dzwonią . A po drodze rzadko kiedy samochód jedzie.

obywatel
1 rok temu
Reply to  Wera

Najlepsze co jest w tym miasteczku to budowa ścieżek rowerowych na terenach zamieszkania gdzie jest ograniczenie prędkości i pierwszeństwo w tej strefie pieszych ???

Lech
1 rok temu
Reply to  Tamara

Rozejrzeć się czy nie ma polićanta, trażnika miejskiego i jechać tak jak uzna się za stosowne i … bezpieczne dla rowerzysty

Łysy
1 rok temu
Reply to  Tamara

Zejść z roweru i go prowadzić

ODYSEUSZ
1 rok temu

Kruk krukowi oka nie wydłubie ( czytaj rada -prezydent rączka rączkę myje w pogardzie dla wyborcy) pamiętajmy o tym przy kolejnych wyborach samorządowych !

tiktok beğeni ve takipçi hizmetleri
1 rok temu

Ülkemizde ve dünyada sosyal medya kullanımı giderek artıyor. Bu da işletmelerin, markaların veya kişisel hesapların sosyal medyada var olması için büyük bir şans sağlıyor. Ancak sosyal medyada var olmak yeterli değildir. Etkileşim oranınızın yüksek olması, takipçi sayınızın artması önemlidir. Bunun için de Instagram takipçi satın almak veya Tiktok takipçi satın almak gibi yöntemlere başvuruluyor. Teknopatik.com, bu konuda en güvenilir siteler arasında yer alıyor. Teknopatik.com üzerinden yapacağınız Instagram takipçi satın alımı ile organik takipçi kazanabilirsiniz. Aynı şekilde Tiktok izlenme satın alımı ile de videolarınızın daha fazla görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra Teknopatik.com’un smm paneli sayesinde, sosyal medya hesaplarınızın etkileşim oranını da arttırabilirsiniz. Teknopatik.com’un smm paneli, sosyal medya hesaplarınızı profesyonelleştirmek için ideal bir çözüm sunuyor. Sadece İnstagram ve Tiktok değil, aynı zamanda diğer sosyal medya platformları için de hizmetler sunuyorlar. Buna ek olarak, Teknopatik.com’un smm paneli ile spam hesaplardan gelen takipçiler yerine gerçek takipçiler kazanabilirsiniz. Bu sayede hesabınızın güvenilirliği artar. Teknopatik.com’un smm panelinden yararlanmak oldukça kolay. Tek yapmanız gereken siteye giriş yaparak, istediğiniz hizmeti seçmek ve ödeme işlemini gerçekleştirmek. Ödeme sonrası satın aldığınız takipçi veya izlenme hemen hesabınıza eklenecektir. Tüm bunların yanı sıra, Teknopatik.com’un smm paneli ile sosyal medya hesaplarınızı büyütmek için harcadığınız zamanı en aza indirebilirsiniz. Manüel olarak takipçi veya izlenme… Czytaj więcej »

Tak se myśle:
1 rok temu

??? co ten tekst znaczy? Jeśli nie na temat to trzeba go usunąć a nie zaśmiecać forum.

Janusz
1 rok temu
Reply to  Tak se myśle:

Jakiś tekst po turecku

Rympałek z działki ROD
1 rok temu

Kiedy na ul. Św. Barbary zostanie poprawiony asfalt, dziura na dziurze na odcinku od ul. Sikorskiego do działek, jak to możliwe, że firma która wykonywała budowę obwodnicy i korzystała z tej drogi nie poprawiła jej właściwie, tylko oddalono chałturę. Dziadostwo wyszło bardzo szybko.

Redakcjo,
1 rok temu

gratuluję poruszenia tego tematu.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
36
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content