Baranów Sandomierski: Sprzeciw Rady Miejskiej i Powiatu w sprawie lokalizacji polderów przeciwpowodziowych

Podczas VII Nadzwyczajnej sesji w Baranowie Sandomierskim, Rada Miejska podjęła negatywne stanowiska w sprawie planowanej lokalizacji polderów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Baranów Sandomierski pn. Babulówka 1, Babulówka 2 i Młodochowski. Utworzenie takich obiektów znalazło się w jednym z wariantów, przygotowywanego na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

W trakcie spotkania wicestarosta Powiatu Tarnobrzeskiego Krzysztof Pitra zapoznał radnych, władze Baranowa Sandomierskiego oraz licznie przybyłych mieszkańców z działaniami, jakie władze powiatu podjęły w tej sprawie już kilka miesięcy temu.

25 marca br. odbyło się wspólne posiedzenie zespołów zarządzania kryzysowego Miasta Tarnobrzega i Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu oraz komisji bezpieczeństwa i porządku Starostwa z udziałem gmin powiatu tarnobrzeskiego, na którym dokonano między innymi podsumowania dyskusji nad Projektem Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły.

– Naszym zdaniem przyjęta forma konsultacji społecznych projektu planu jest zbyt zawężona. Nie wszyscy zainteresowani np. mieszkańcy terenów zalewowych posiadają w domu Internet i nie wszyscy mają możliwość dojazdu do RZGW aby wyrazić swoje stanowisko. Uwagi zostały przesłane do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. W tym piśmie jednoznacznie opiniujemy budowę polderów – powiedział wicestarosta Krzysztof Pitra.

Uwagi dotyczące Powiatu Tarnobrzeskiego dotyczyły następujących kwestii

1. W projekcie planu brak jest oceny zagrożenia powodziowego dla gmin Baranów Sandomierski, Nowa Dęba i Grębów ze strony bezpośrednich dopływów Wisły tj. Łęgu i Trześniówki, które są groźnymi rzekami szczególnie po zamknięciu śluz odpływowych w wałach Wisły. Dla gmin tych nie określono ryzyka powodziowego.

2. W projekcie planu brak jest informacji na temat polderów: miejsc ich lokalizacji, zasad ich organizacji oraz wykupu gruntów a także sposobu ich użytkowania i współpracy z właścicielami działek. Dlatego też brak jest podstaw do prowadzenia konsultacji społecznych w tym zakresie.

3. Negatywnie opiniujemy wskazane podczas spotkania w Sandomierzu (10.12.2014r.) lokalizacje polderów na terenie gminy Baranów Sandomierski: Młodochowski i Babulówka 2 pełniły do tej pory rolę „polderów opadowych” na terenie gminy Baranów Sandomierski. W momencie wysokich stanów wody w Wiśle i powstania cofki w Babulówce następuje zamkniecie wszystkich śluz w obwałowaniach Wisły i Babulówki. Wody spływające z terenu gmin: Padew Narodowa i Tuszów Narodowy Kanałem Młodochowskim, rowami i innymi drobnymi ciekami zalewały wskazane pod poldery tereny. Dlatego też gmina Baranów Sandomierski zmuszona została do wybudowania we własnym zakresie kosztem 3.0 mln zł przepompowni na Kanale Młodochowskim, której zadaniem jest odprowadzanie wody do Babulówki. Babulówka 2 – polder zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Zamkowo – Parkowego, zabytku klasy światowej. Babulówka 1 – polder przecina drogę wojewódzką nr 985 relacji Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica, która dodatkowo łączy Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN ze Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC. Taką lokalizację uważamy za nieracjonalną i społecznie nieuzasadnioną.

4. W projekcie planu nie uwzględniono wniosków z konsultacji, dotyczących prowadzenia niewielkim nakładem finansowym, ochrony przeciwpowodziowej w międzywalu Wisły. Ochrona ta polegałaby między innymi na: przywróceniu możliwości poboru piasku z koryta Wisły, systematycznej wycince nadmiernych zadrzewień i zakrzaczeń w międzywalu Wisły, poborze ziemi z międzywali do modernizacji i przebudowy istniejących wałów itp.

5. Str. 55 – niezbyt precyzyjnie opisano przebieg powodzi w 2010 roku w widłach Wisły i Sanu. Wał przeciwpowodziowy nie został przerwany w okolicach Tarnobrzega. Woda przelała się przez koronę prawego wału w okolicach huty szkła w miejscowości Koćmierzów na terenie miasta Sandomierza woj. świętokrzyskie. Następnie fala powodziowa przerwała lewy i prawy wał Trześniówki oraz lewy wał Łęgu zatrzymując się na prawym wale Łęgu na terenie gminy Gorzyce, powiat tarnobrzeski. Jeżeli wymienia się zalane miejscowości „Jasło, Sandomierz, Tarnobrzeg” to również należy wymienić gminę Gorzyce, która została zalana w ponad 50%, w tym: miejscowości Trześń, Sokolniki, Zalesie Gorzyckie, Orliska i Furmany. Jest to powierzchnia 4 069 ha zamieszkiwana przez 4 350 osób w ok. 1200 gospodarstwach.

6. Str. 85 projektu planu – o stanie technicznym obwałowań decydują również prace konserwacyjne prowadzone na nich. Brak środków finansowych, doprowadza do koszenia traw raz w roku np. w sierpniu kiedy trawy są już zdrewniałe. Brak nawożenia oraz jednorazowe koszenie nie wpływa na rozwój i strukturę darni na wałach.

foto&info: Powiat Tarnobrzeski

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content