Baranów kultura i rozrywka

Noworoczne spotkanie strażaków w Baranowie Sandomierskim (fotoreportaż)

Agnieszka Nycz
Reprezentanci Straży Pożarnych PSP i OSP z terenu miasta i gminy Baranów Sand. oraz powiatu tarnobrzeskiego spotkali się ze Starostą tarnobrzeskim i Burmistrzem miasta w...